Praxe

  • Ukončení inženýrského studia na ČVUT v Praze v roce 1994.
  • Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, číslo autorizace 0602281

  • Praxe v oboru:

    • 1994 – 1995  AG studio v Praze
    • 1998 – 2001  Referent na stavebním úřadě v Trutnově
    • 2001 – 2017  Samostatný projektant u Ing. Luboše Kaspera